• Havneområdet i Nordhordland Næringspark

  Med dypvannskai og 200 mål næring.

  Her kan du losse varer mer eller mindre rett på E-39.

 • Kun 15 nautiske mil fra Bergen

  Havneområdet tilrettelegges med dypvanns- kai på inntil 380 meter med gode dybdeforhold.

  Fleksibilitet

  Gode klimatiske og maritime forhold.

  Havneområde har store landarealer og planlegges i henhold til nye miljøkrav.

  Skreddersydde løsninger

  Vi tilpasser etter ditt behov

  Her kan man kjøpe egen tomt eller få skreddersydde løsninger for bedriftens behov.

  Rett på sjø og vei

  Et logistisk drømmested

  Her kan man losse varer mer eller mindre rett på E-39.

  jiiojoi